நிழற்படங்கள்

காஞ்சியில் நம் மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள்

புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள இயக்குநருடன்

அரசு ஊழியர் ஒன்றியம் சண்முகராஜன் மற்றும் நம் சிறப்புத் தலைவர் 

தமிழண்ணல் மற்றும் தஞ்சைத் தமிழ்ப்பல்கலைத் துணைவேந்தர்
திருமலையுடன்

விருது பெற்ற தமிழண்ணலுடன்


தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாட்டில்...

கருத்துகள் இல்லை: